Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu ý kiến chuyên gia về giãn cách phạm vi nhỏ nhất có thể

tapchidoanhnhanthoidai/  Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có việc thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội nhanh nhất có thể, ở phạm vi nhỏ nhất có thể.
Làm sao để giãn cách xã hội ở phạm vi nhỏ nhất có thể, thích ứng an toàn với dịch Covid-19 là nội dung đáng chú ý tại thông báo kết luận ý kiến Thủ tướng tại cuộc họp với với các nhà khoa học về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra tuần trước, vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành hôm qua 23.9.

Cụ thể, sau khi nghe ý kiến góp ý, phản biện khoa học với công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có vấn đề thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội nhanh nhất có thể, ở phạm vi nhỏ nhất có thể với các giải pháp linh hoạt, mềm dẻo.
Lưu ý việc nhiều nhà khoa học thống nhất việc không thể kiểm soát dịch một cách tuyệt đối, theo Thủ tướng, cần phải thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh; cần có biện pháp, bước đi phù hợp để “thích ứng an toàn, linh hoạt” hoặc “sống chung” với dịch bệnh.

“Bộ Y tế cần tiếp thu các ý kiến và khẩn trương nghiên cứu, xác định rõ các tiêu chí thế nào là thích ứng an toàn, linh hoạt, thích ứng an toàn có kiểm soát; tiêu chí kiểm soát được dịch bệnh”, Thủ tướng yêu cầu. Thủ tướng đồng thời đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu, góp ý kiến, phản biện về công tác phòng, chống dịch; trước mắt có ý kiến về dự thảo của Bộ Y tế về nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh, lộ trình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới tại các địa phương, gửi lại Bộ Y tế để hoàn chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế kịp thời đề xuất thực hiện việc động viên, khen thưởng các nhà khoa học, các chuyên gia, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên có thành tích trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời khẩn trương chủ trì, cùng các bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp đối với các nhà khoa học, các chuyên gia, đội ngũ cán bộ y tế.

65 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan