Category: Địa Điểm Giải Trí

Kinh doanh casino thua lỗ triền miên

Casino đầu tiên cho phép người Việt vào chơi sau 1 năm thí điểm thua lỗ nặng. Vốn đầu tư lớn, kết quả không như