Vụ việc yêu cầu tòa hủy kết quả bầu ban lãnh đạo Vinaconex: 2 thành viên HĐQT đã rút lại đơn

Vụ việc yêu cầu tòa hủy kết quả bầu ban lãnh đạo Vinaconex: 2 thành viên HĐQT đã rút lại đơn

Vinaconex cho rằng cả 4 cá nhân/tổ chức đều không đủ tư cách pháp lý để đưa ra yêu cầu hủy nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 11/1.

Ngày 27/3, Tòa án Nhân dân (TAND) quận Đống Đa có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm dừng thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1 của Tổng Công ty Vinaconex về bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Quyết định được đưa ra theo đơn yêu cầu của Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ (cổ đông sở hữu 21,28% vốn), Công ty THH Đầu tư Star Invest (sở hữu 7,57% vốn), 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Hữu Hà.

Ngay sau khi nhận được văn bản, Vinaconex đã có 2 văn bản khiếu nại với cùng nội dung được gửi vào ngày 28/3 và 29/3 tới Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa và Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội.

Vinaconex khiếu nại việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực ngay (ngày 27/3) yêu cầu tạm dừng thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1/2019, gồm việc tạm dừng kết quả bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát, làm đình trệ ngay lập tức toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc này, theo đơn khiếu nại, gây thiệt hại trực tiếp tới quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Vinaconex nói riêng cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng ngay lập tức về kinh tế, làm giảm giá trị cổ phiếu khoảng 1.236 tỷ đồng riêng ngày 28/3 cho toàn bộ cổ đông Công ty.

Sau khi có thông tin về Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án, cổ phiếu Vinaconex đã giảm sàn (-10%) trong ngày 28/3. Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 29/3, cổ phiếu Vinaconex đã tăng lại hơn 5% lên 27.000 đồng.

Vụ việc yêu cầu tòa hủy kết quả bầu ban lãnh đạo Vinaconex: 2 thành viên HĐQT đã rút lại đơn - Ảnh 1.

Biến động giá cổ phiếu Vinaconex trong 1 tháng

Về quá trình tổ chức ĐHĐCĐ ngày 11/1, Vinaconex cho biết là do những người đại diện vốn nhà nước triệu tập nhằm chuyển giao quyền quản lý doanh nghiệp từ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm đại diện sang nhà đầu tư trúng đấu giá là Công ty TNHH An Quý Hưng. Trình tự và thủ tục triệu tập, kết quả cuộc họp đều được công bố công khai.

Tỷ lệ tán thành kết quả cuộc họp là 100%. Sau khi ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ thì Bất động sản Cường Vũ, Đầu tư Star Invest, ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà không có ý kiến, kiến nghị hay yêu cầu gì đối với vấn đề tổ chức đại hội.

Ông Trung và ông Hà, với tư cách thành viên HĐQT trúng cử, theo Vinaconex đã tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp trực tiếp của HĐQT cũng như biểu quyết tất cả các vấn đề xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.

Tiếp theo, Vinaconex khiếu nại cả 2 cá nhân và 2 tổ chức không đủ cơ sở pháp lý về tư cách chủ thể để đưa ra yêu cầu hủy nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 11/1. Cụ thể, tại ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội (26/12/2018), Bất động sản Cường Vũ chưa là cổ đông của Vinaconex.

Đồng thời, tính tới ngày 25/3/2019, cả Bất động sản Cường Vũ và Star Invest chưa nắm giữ cổ phần VCG trong thời hạn liên tục 6 tháng (Bất động sản Cường Vũ và Star Invest trở thành cổ đông lần lượt vào ngày 27/12/2018 và 24/12/2018).

Về ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung, đứng ra khiếu nại dựa trên đơn ủy quyền của cổ đông cũ Viettel, nhưng Viettel chỉ ủy quyền cho 2 thành viên HĐQT Vinaconex nói trên tham dự, biểu quyết, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại ĐHĐCĐ chứ không ủy quyền cho việc gửi đơn yêu cầu hủy bỏ kết quả ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1.

Mặt khác, ngày 26/3, ông Hà và ông Trung có 2 đơn gửi tòa án nhân dân quận Đống Đa gồm đơn xin rút yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ và đơn xin rút yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấm tạm thời. Đơn của 2 thành viên HĐQT được nộp chỉ 1 ngày sau khi nộp đơn yêu cầu tới TAND quận Đống Đa.

Văn bản cũng cho rằng việc thẩm phán Nguyễn Bích Hạnh ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong khi không cho doanh nghiệp cũng như các bên có liên quan là SCIC và bên trúng giá An Quý Hưng có cơ hội giải trình và đối thoại. Mặc khác, thông báo thụ lý đơn khiếu nại cho Vinaconex 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (27/3) phải nộp cho tòa án văn bản ý kiến và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Vinaconex cũng cho biết hiện có rất nhiều cổ đông nhỏ liên lạc và có văn bản yêu cầu Tổng công ty đứng ra thay mặt cổ đông khởi kiện các bên có liên quan để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Vinaconex và các cổ đông.

 

 

6 Responses

  1. Pingback: sig sauer p320

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan