Khai trương tuyến vận tải đường thủy từ Đà Nẵng ra Lý Sơn

Sáng 29/3, Đà Nẵng và Quảng Ngãi chính thức khai trương tuyến vận tải đưa hành khách đường thủy từ Đà Nẵng ra Lý Sơn, bằng tàu mang tên Trưng Trắc.

[ytp_video source=”C397qAxkKrU”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan