Xếp hạng những nền kinh tế ‘đau khổ’ nhất thế giới

Viện CATO (Mỹ) công bố chỉ số ‘đau khổ’ của các quốc gia, lãnh thổ dựa trên 4 yếu tố kinh tế: Lạm phát, lãi suất ngân hàng, tỷ lệ thất nghiệp, thay đổi trong GDP.Theo chỉ số được tính toán dựa trên số liệu năm 2018, Thái Lan là nền kinh tế ít ‘đau khổ’ nhất và Venezuela là quốc gia ‘đau khổ’ nhất.

Xếp hạng những nền kinh tế 'đau khổ' nhất thế giới

Xếp hạng những nền kinh tế đau khổ nhất thế giới - Ảnh 1.

51 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan