Đây là những cổ phiếu Warren Buffett đang đầu tư dài hạn

Công ty Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư Warren Buffett đang đầu tư dài hạn vào các công ty như Apple, Goldman Sachs và American Express, nhà tiên tri xứ Omaha nói trong bức thư hàng năm gửi các cổ đông được công bố ngày 23/2.

Đây là những cổ phiếu Warren Buffett đang đầu tư dài hạn

Trong bức thư này, ông Buffett cho biết các khoản đầu tư của Berkshire tại Apple có giá trị thị trường hơn 40 tỷ USD tính đến cuối năm 2018. trong đó, Berkshire đầu tư tại Goldman Sachs và American Express lần lượt là 3,13 tỷ USD và 14,45 tỷ USD.

Huyền thoại đầu tư Buffett cho biết ông và Charlie Munger, Phó chủ tịch Berkshire, không xem các khoản đầu tư này đơn thuần chỉ là một bộ sưu tập mã chứng khoán (ticker symbol).

“Những gì chúng tôi thấy là các công ty, mà chúng tôi đang sở hữu một phần, có lợi nhuận 20% trên vốn chủ sở hữu có thực cần để điều hành doanh nghiệp đó. Tất nhiên, những công ty này đều phải có lời mà không cần vay nợ quá lớn”, ông Buffett cho biết.

2018 không phải là năm tuyệt vời đối với những khoản đầu tư của ông Warren Buffett do thị trường biến động mạnh trong 3 tháng cuối năm. Huyền thoại đầu tư của thế giới cho biết Berkshire chịu lỗ 20,6 tỷ USD do lời vốn trên giấy tờ giảm.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư cổ phiếu thông thường của Berkshire vẫn đạt tổng giá trị thị trường 172,75 tỷ USD tính đến cuối năm 2018, tăng từ mức 170,54 tỷ USD vào cuối năm trước đó.

Đây là những cổ phiếu Warren Buffett đang đầu tư dài hạn - Ảnh 1.

 

7 Responses

  1. Pingback: ฟาฟา789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan