Doanh nghiệp của đại gia đi tu lãi khủng bất chấp Covid-19

doanhnhanthoidai/  Theo công bố của tập đoàn Hoa Sen, trong tháng 8/2021, ước kết quả kinh doanh khá khả quan.
             Theo đó, doanh thu của Hoa Sen ước đạt 4.701 tỷ đồng và lãi sau thuế ước tính 320 tỷ, tăng lần lượt 66% và 47% so với tháng 8 năm ngoái do mặt bằng giá nói chung và tôn mạ nói riêng năm nay cao hơn hẳn. Trong tháng 8, sản lượng tiêu thụ đạt 167.810 tấn, giảm 6% so với cùng kỳ.

              Riêng trong tháng 8, thị trường nước ngoài đóng góp tới 82% sản lượng tiêu thụ tôn mạ của Hoa Sen.
Lũy kế 11 tháng đầu niên độ tài chính 2020-2021 (từ tháng 10/2020 đến hết tháng 8/2021), sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen là 2,05 triệu tấn, vượt 14% kế hoạch toàn niên độ và tăng 43% so với cùng kỳ. Doanh thu ước tính 42.551 tỷ, lãi sau thuế 3.994 tỷ, tăng lần lượt 74% và 279% so cùng kỳ và đều đã vượt xa kế hoạch cả năm.
              Trước đó vào tháng 7, lợi nhuận của Hoa Sen cũng tăng trưởng tới 124%.

Tình hình kinh doanh của Hoa Sen khá khả quan

              Trong tháng 8 vừa qua, Hoa Sen bán ra lần lượt 150.800 tấn tôn và gần 15.900 tấn ống thép, chiếm thị phần tương ứng là 34,9% và 13%.
Trong bối cảnh thị trường nội địa bị ảnh hưởng ngắn hạn do đại dịch Covid-19, xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò chủ đạo duy trì sản lượng bán hàng, thị phần của Hoa Sen.

           Trước tình hình dịch bệnh, Hoa Sen đã thực hiện “3 tại chỗ” cho cán bộ nhân viên từ trước khi dịch bùng phát mạnh nên vẫn đảm bảo việc sản xuất và cung ứng hàng hóa. Tập đoàn phấn đấu sản lượng bán hàng ổn định ít nhất 160.000 – 170.000 tấn/tháng, mang về doanh thu hàng tháng khoảng 4.500 tỷ đồng.

4 Responses

  1. Pingback: gold rim chairs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan