Đề nghị Chính phủ bổ sung 30.000 tỉ xây nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ bổ sung vào đề án phục hồi kinh tế giai đoạn 2022 -2023 gói tín dụng 30.000 tỉ đồng để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tap chi doanh nhan thoi dai, tin tuc su kien 1
Tình trạng thiếu nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp đang rất phổ biến tại các địa phương

Gói tín dụng này được sử dụng để tái cấp vốn cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân các khu công nghiệp.
Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung gói tín dụng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ góp phần thực hiện mục tiêu kép Chính phủ đã đề ra, vừa bảo đảm an sinh xã hội thông qua xây dựng nhà ở cho các đối tượng yếu thế là người thu nhập thấp, công nhân; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gắn với hỗ trợ phát triển thị trường nhà ở và bất động sản.
Riêng với nhà ở cho công nhân, Bộ Xây dựng đề nghị giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc các doanh nghiệp phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện đầu tư dự án nhà ở cho công nhân.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương khi phê duyệt quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất thời gian tới phải bố trí quỹ đất xây nhà lưu trú cho công nhân thuê.
Công nhân, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ là đối tượng được ưu tiên thuê nhà ở công nhân trong khu công nghiệp. Các dự án nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp cũng phải đáp ứng điều kiện thiết kế diện tích sử dụng tối thiểu là 10m2/công nhân.
Để thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân trong thời gian tới, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) vừa đề xuất một loạt cơ chế ưu đãi cho các dự án nhà ở công nhân. 
Theo đó, các dự án sẽ được miễn tiền sử dụng đất, miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng. Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu nhà ở công nhân cũng được hạch toán vào chi phí giá thành hạ tầng chung của cả khu công nghiệp.
Trong ngắn hạn, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp nghiên cứu dành một phần quỹ đất dịch vụ trong khu công nghiệp làm nhà lưu trú công nhân.
Đối với các khu công nghiệp, nếu chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thì đề nghị cho điều chỉnh quy hoạch để dành phần diện tích đất đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân, thiết chế của công đoàn cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. 
Giao doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trực tiếp đầu tư hoặc phối hợp Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để triển khai thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân.
Các địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn, đặc thù của các địa phương để ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với nhà lưu trú công nhân.
Về nguồn vốn phát triển nhà công nhân, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. 
Đồng thời, xem xét, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan