Ai đứng sau giúp Elon Musk mua Twitter?

Khi quyết định thâu tóm Twitter, Elon Musk nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ nhiều ngân hàng đầu tư lớn.

Một trong những bước ngoặt của thương vụ diễn ra ngày 21/4, khi Elon Musk công khai kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn 46,5 tỷ USD để mua lại Twitter. Trong hồ sơ gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Musk cam kết bỏ ra 21 tỷ USD vốn cá nhân, 13 tỷ USD vay của Morgan Stanley và 12,5 tỷ USD vay ký quỹ từ những ngân hàng khác.

Nguồn vốn từ các “ông lớn”

Theo Reuters, năm ngân hàng lớn và một công ty tài chính là những đơn vị đứng sau hỗ trợ thương vụ trị giá 44 tỷ USD của Elon Musk.

Morgan Stanley là một trong những ngân hàng chính rót vốn để Musk mua lại Twitter. Ảnh: Getty Images.
Morgan Stanley là một trong những ngân hàng chính rót vốn để Musk mua lại Twitter. Ảnh: Getty Images.

Theo tuyên bố được đưa ra hôm 25/4, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. và ngân hàng đầu tư Allen & Co. là nhóm cố vấn cho Twitter. Trong khi đó, Morgan Stanley, Bank of America Corp. và Barclays Plc là cố vấn chính của Elon Musk.

Ít nhất 9 ngân hàng khác đang giúp Morgan Stanley, Bank of America và Barclays cung cấp khoản vốn 25,5 tỷ USD cho thương vụ này, bao gồm Credit Suisse Group AG, BNP Paribas SA, Citigroup Inc. và Deutsche Bank AG.

Ngoài khoản hỗ trợ 13 tỷ USD từ các ngân hàng, Musk dự kiến bổ sung thêm khoảng 21 tỷ USD tài trợ vốn cổ phần.

Tuy nhiên, Musk không tiết lộ nhiều về khoản tiền 21 tỷ USD trên. Theo Bloomberg, CEO Tesla có khối tài sản 257 tỷ USD, nhưng chỉ nắm trong tay khoảng 3 tỷ USD tiền mặt và một số tài sản có thanh khoản. Thế nhưng không ai biết khoản tiền này đến từ đâu.

Bloomberg đoán rằng các quỹ tư nhân có thể đã sẵn lòng cho Musk vay tiền hơn trước, sau khi thông báo mới chứng minh thỏa thuận này đã “suôn sẻ” hơn. Musk sẽ cần hỗ trợ của hơn 4 hoặc 5 quỹ khác nhau.

Một số cổ đông hiện tại cũng có thể quyết định chuyển cổ phần Twitter của họ vào công ty tư nhân mới này.

Như vậy, CEO Tesla sẽ không cần bỏ ra quá nhiều tiền, giúp các cổ đông của Tesla yên tâm rằng vị tỷ phú này sẽ không bán cổ phần của mình để đổ vào Twitter.

Sự thành công của thương vụ một phần đến từ dàn ngân hàng đầu tư lớn tư vấn cho cả phía Elon Musk lẫn Twitter. Ảnh: FT.
Sự thành công của thương vụ một phần đến từ dàn ngân hàng đầu tư lớn tư vấn cho cả phía Elon Musk lẫn Twitter. Ảnh: FT.

Ngoài việc hỗ trợ Elon Musk mua lại Twitter, Goldman Sachs và Morgan Stanley cũng từng rót vốn vào các thương vụ lớn, gây chấn động phố Wall.

Theo New York Times, năm 2021 Goldman Sachs đã hỗ trợ tập đoàn Vivendi của Pháp mua Universal Music Group với giá 32 tỷ USD và rót vốn để Salesforce mua lại Slack Technologies với giá 28,1 tỷ USD.

Trong khi đó, Morgan Stanley cũng rót vốn vào 2 giao dịch lớn trong năm 2021. Đó là vụ mua lại Maxim Integrated với giá 20 tỷ USD của nhà sản xuất chip Analog Devices và thương vụ mua Proofpoint với giá 12,3 tỷ USD của công ty cổ phần tư nhân Thoma Bravo.

Trợ thủ đắc lực của Elon Musk

Ngoài nguồn vốn từ các ngân hàng và công ty đầu tư, Elon Musk còn nhận được sự giúp sức của một trợ thủ đắc lực đứng đằng sau.

Văn phòng gia đình, nơi quản lý tài sản cho người giàu nhất hành tinh, đặt tại Austin, Texas, được gọi là Excession. Người thiết kế và điều hành Excession là Jared Birchall, cựu quản lý tại ngân hàng Morgan Stanley. Birchall cũng là cố vấn của Musk trong các giao dịch với phố Wall vài năm trở lại đây.

Birchall chuyển từ Morgan Stanley sang làm việc cho Musk vào năm 2016, với vai trò xây dựng và quản lý văn phòng gia đình. Hiện Birchall đang giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty do Elon Musk điều hành, như Giám đốc điều hành công ty công nghệ thần kinh Neuralink, Giám đốc Boring Company và thành viên hội đồng quản trị quỹ từ thiện cá nhân của tỷ phú này.

Jared Birchall, “quản gia” của Elon Musk. Ảnh: Getty Images.
Jared Birchall, “quản gia” của Elon Musk. Ảnh: Getty Images.

Việc Morgan Stanley cung cấp gói hỗ trợ tài chính cũng như tư vấn cho Musk là kết quả của việc xây dựng và vun vén mối quan hệ giữa tỷ phú người Nam Phi và gã khổng lồ ngân hàng dưới bàn tay của Birchall.

Hồi tháng 7/2018, một ngày sau khi Musk đăng bài trên Twitter thông báo Goldman Sachs và Silver Lake sẽ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ kế hoạch tư nhân hoá Tesla, Birchall đã nhắn tin khuyên Musk nên xem xét tới vai trò của Morgan Stanley.

“Họ đang là nguồn lực tốt nhất của chúng ta theo phương diện cá nhân cho tới nay. Họ đã cung cấp cho ông khoản tài chính 350 triệu USD, và mỗi lần chúng ta cần vay thêm hoặc muốn lãi suất thấp hơn, họ đều chấp thuận”, trích tin nhắn của Birchall trong các tài liệu được tiết lộ xung quanh vụ điều tra dòng tweet thâu tóm Tesla của Elon Musk

999 Responses

 1. It is very difficult to read other people’s e-mails on the computer without knowing the password. But even though Gmail has high security, people know how to secretly hack into Gmail account. We will share some articles about cracking Gmail, hacking any Gmail account secretly without knowing a word.

 2. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 3. I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 4. Glucotrust is an innovative supplement that offers a range of benefits for those seeking to improve their health and wellbeing. One of the key advantages of this supplement is its ability to help promote healthy blood sugar levels. This is particularly important for those who suffer from diabetes or other blood sugar-related conditions, as it can help to regulate insulin levels and prevent spikes in blood sugar.

 5. Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

 6. I appreciate how this blog promotes self-love and self-care It’s important to prioritize our well-being and your blog reminds me of that

 7. Sugar Defender transcends symptom-focused interventions, delving into the root causes of glucose imbalance. It stands as a dynamic formula that seamlessly aligns with the body’s intrinsic mechanisms, presenting a distinctive and holistic approach to enhancing overall well-being. Beyond a mere supplement, Sugar Defender emerges as a strategic ally in the pursuit of balanced health.

 8. Alpilean proudly boasts a chemical-free, stimulant-free, and preservative-free formula, ensuring a secure and natural choice for those seeking weight loss solutions. Its composition makes it a safe and wholesome option for all individuals. Moreover, seamlessly integrating Alpilean into your daily routine is a breeze, requiring just two capsules a day. Since it collaborates harmoniously with your body’s innate processes, rest assured, there’s no need to fret about undesirable side effects or the dreaded cycle of yo-yo dieting.

 9. Red Boost is a dietary supplement that is formulated with safe and natural ingredients. This means that it is generally considered to be safe and effective for most people, with no known adverse effects.

 10. Fluxactive is a comprehensive dietary supplement made up of herbal extracts. This supplement is high in nutrients, which can properly nourish your body and significantly improve prostate health. Some of these ingredients have even been shown to lower the risk of prostate cancer.

 11. Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

 12. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

 13. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 14. Your blog always puts a smile on my face and makes me feel better about the world Thank you for being a source of light and positivity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan