VNG: Doanh thu hai quý gần nhất tăng lên mạnh mẽ, xứng đáng với tên gọi ” Kì Lân ” ?

Công ty Cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 ghi nhận mức doanh thu kỷ lục 2.176 tỷ đồng. Trong hai quý gần nhất, doanh thu của VNG tỏ ra vượt trội so với những quý trước đó.

Doanh thu quý 3 tăng trưởng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 40%. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng mạnh khiến cho lợi nhuận thuần của VNG chỉ đạt 121 tỷ đồng, thấp hơn 42% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 51 tỷ đồng, giảm 66%. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 170 tỷ đồng, giảm 19%.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát âm 119 tỷ đồng, điều này phản ánh phần thua lỗ tại CTCP Zion (nơi VNG sở hữu 60%), đơn vị chủ quản ví điện tử ZaloPay khoảng 298 tỷ đồng trong quý 3.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VNG đạt doanh thu 5.683 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 203 tỷ đồng, giảm 51%. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ 539 tỷ đồng, giảm 7%. Theo tính toán, Zion lỗ khoảng 840 tỷ đồng trong giai đoạn này. Số lỗ của đơn vị chủ quản ZaloPay đã vượt cả năm ngoái (667 tỷ đồng), điều này cho thấy mức độ chịu chi của VNG để tham gia vào thị trường thanh toán.

Báo cáo tài chính của VNG cho thấy số lượng nhân sự của công ty này tăng lên đáng kể kể từ đầu năm, lên mức 3.183 người, từ mức 2.763 người. Thuyết minh không ghi rõ cơ cấu doanh thu, tuy nhiên dựa trên báo cáo tài chính bán niên công bố trước đó, tất cả các mảng kinh doanh của VNG từ dịch vụ trò chơi, quảng cáo trực tuyến, dịch vụ khác đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan