Thế giới Di động thiết lập công ty logistics vốn 100 tỷ đồng, tái cấu trúc nhóm công ty

 

Công ty cũng tiến hành tái cấu trúc khoản vốn tại Bán lẻ An Khang, trong đó MWG sẽ chuyển toàn bộ cổ phần đang nắm giữ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh.

 

HĐQT Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa thông qua Nghị quyết thành lập Công ty con trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kho bãi và vận chuyển hàng hóa. Mục đích theo MWG nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý và vận hành hệ thống kho bãi, hoạt động vận tải, giao hàng giữa các kho tổng và cửa hàng, mở rộng cung cấp dịch vụ logistics cho các đối tác bên ngoài cũng như tạo cơ hội để huy động vốn trong tương lai.
 

 

Thế giới Di động (MWG) lập công ty logistics vốn 100 tỷ đồng, tái cấu trúc nhóm công ty

Được biết, công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, MWG nắm 99,999% vốn điều lệ, số lượng còn lại do ông Nguyễn Đức Tài và CEO của Công ty logistic là ông Đỗ Tuấn Anh nắm giữ
 

Ngoài ra, HĐQT MWG cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ tại MWG thêm 800 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương Mại Bách Hóa Xanh thêm 3.200 tỷ đồng.
 

Công ty cũng tiến hành tái cấu trúc khoản vốn tại Bán lẻ An Khang, trong đó MWG sẽ chuyển toàn bộ cổ phần đang nắm giữ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh.
 

HĐQT cũng thông qua chuyển đổi 100% sở hữu tại Công ty TNHH Dịch vụ Lắp đặt – Bảo Hành Tận Tâm, Công ty TNHH MTV 4K Farm cho CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động, ông Nguyễn Đức Tài, ông Đoàn Trung Hiếu (CEO Tận Tâm), ông Cao Nhật Anh Tú (CEO 4K Farm).
 

Kết thúc tháng 9, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.325 tỷ đồng và LNST đạt gần 333 tỷ đồng, tăng lần lượt là 28% về doanh thu và 50% về lợi nhuận so với tháng 8 sau khi các cửa hàng được phép hoạt động trở lại tại một số tỉnh thành.
 

So với cùng kỳ, LNST của MWG đã quay về mức tăng trưởng dương trong tháng 9 mặc dù vẫn giảm 17% tính cho cả quý 3 do tác động nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch Covid trong thời gian qua.
 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 86.820 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 3.338 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ). Như vậy, Công ty đã thực hiện được 69% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch LNST cả năm.
 

7 Responses

  1. Pingback: tieten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan