Startup Jio Health gọi thành công 20 triệu USD, tham vọng phủ khắp Việt Nam từ làm hồ sơ y tế online, đơn thuốc điện tử, mở 300 hiệu thuốc và khám chữa theo yêu cầu

Hôm 9/3, Jio Health cho biết đã huy động được 20 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B do nhà đầu tư chăm sóc sức khỏe Heritas Capital có trụ sở tại Singapore dẫn đầu.

56 Responses

  1. Niektóre programy wykrywają informacje o nagraniu ekranu i nie mogą wykonać zrzutu ekranu telefonu komórkowego.W takim przypadku można użyć zdalnego monitorowania, aby wyświetlić zawartość ekranu innego telefonu komórkowego.

  2. Pingback: my response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan