Nhà nước bán vốn tại công ty cà phê Thuận An, giá khởi điểm đấu giá gấp 2,56 lần mệnh giá

 

Hiện tại, công ty cà phê Thuận An đang quản lý và sử dụng khu đất tại xã Thuận An, tỉnh Đắk Nông có tổng diện tích đất hơn 299 ha, trong đó 289 ha đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 7 ha đất đang làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 26/4 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty  TNHH Một thành viên Cà phê Thuận An sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,3 triệu cổ phần, tương đương 83,26% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 25.600 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thuận An là doanh nghiệp Nhà nước, tiền thân thuộc Xí nghiệp liên hiệp Cà phê Đức Lập (trực thuộc liên hiệp cà phê Đắc Lắk). Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là trồng, chế biến cà phê nhân xuất khẩu; mua bán vật tư nông nghiệp và cà phê; kinh doanh mua, bán xăng dầu, chất bôi trơn động cơ.

Trong đó, sản phẩm và dịch vụ chính của công ty là trồng và chế biến cà phê nhân xuất khẩu. Công ty chủ yếu trồng cà phê Robusta, sau khi thu hoạch sẽ phơi và chế biến cà phê nhân theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Doanh thu từ sản xuất cà phê chiếm tới 96% tổng doanh thu của công ty.

Nhà nước bán vốn tại công ty cà phê Thuận An, giá khởi điểm đấu giá gấp 2,56 lần mệnh giá

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của công ty tại ngày 21/1/2019 đạt hơn 44,4 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 41,2 tỷ đồng.

Hiện tại, công ty đang quản lý và sử dụng khu đất tại xã Thuận An, tỉnh Đắk Nông có tổng diện tích đất hơn 299 ha, trong đó 289 ha đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 7 ha đất đang làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2016 – 2018

Chỉ tiêu 2016 2017 6T/2018
Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng) 19,8 22,1 19,3
Tổng doanh thu (tỷ đồng) 12,1 9,5 10,2
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 2,7 2,6 1,3
Tỷ suất LNST/Vốn Nhà nước (%) 19,62 17,58 8,43

                                   Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015- 2017 của công ty  

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2019-2021

Chỉ tiêu 2019 2020 2021
Doanh thu (tỷ đồng) 10,6 11,7 12,8
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 2,3 2,4 2,7
Tỷ lệ cổ tức (%) 10 11 12

                                                                    Nguồn: Theo phương án cổ phần hóa của công ty

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là hơn 16,1 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 5% vốn điều lệ; 189.500 cổ phần tương đương 11,74% vốn điều lệ dành để bán cho cán bộ công nhân viên;  1.343.505 cổ phần, tương đương 83,26% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở GDCK Hà Nội.

 

 

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan