Không đóng cửa chợ dân sinh, nhà hàng, quán ăn trong cả 4 cấp độ dịch

Chính phủ ngày 12.10 đã ban hành Nghị quyết ‘Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19’, áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

Theo quy định này, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh quyết định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người…
Tap chi doanh nhan thoi dai, tin tuc
Hàng quán tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM mở bán lại, bán mang về

Quy định phân loại 4 cấp độ dịch. Cấp 1 là vùng nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2 là nguy cơ trung bình (màu vàng). Cấp 3 là nguy cơ cao (màu cam) và cấp 4 là nguy cơ rất cao (màu đỏ). Có 3 tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch là tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; độ bao phủ vắc xin và tiêu chí 3 là khả năng thu dung, điều trị của các tuyến. Bộ Y tế sẽ có tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch.

Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá và xác định cấp độ dịch và tình hình trên địa bàn, UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trường hợp nâng cấp độ thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức biết, có sự chuẩn bị.

Từ đó, quy định đưa ra các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ. Địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quy định về số lượng người tham gia. Nhưng với vùng cấp 1 sẽ không giới hạn số người; cấp 2 thì hạn chế, có điều kiện; cấp 3 và cấp 4 thì không tổ chức/hạn chế, có điều kiện.

Với chợ truyền thống, nhà hàng, quán ăn: được hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch trên cơ sở đảm bảo phòng chống dịch. Tuy nhiên, vùng cấp 4 thì UBND cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 như hạn chế số lượng người bán, mua cùng một thời điểm…

47 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan