Trong kinh doanh, tại sao người thông minh thường học theo Jack Ma, trong khi người bình thường lại nên học theo Mã Hóa Đằng? 10/08/2019 11:14 PM | SỐNG

Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng lại có thể biến thành thành công rực rỡ.

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan