Tổng bí thư: Xác định chủ trương chống dịch, phục hồi kinh tế trong tình hình mới

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư xác định rõ quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới với tinh thần không bi quan cũng không tô hồng.
Sáng 4.10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị lần này T.Ư sẽ xem xét, cho ý kiến về tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị T.Ư 7 khoá XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 47 ngày 1.11.2011 của Ban Chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Không bi quan cũng không tô hồng

Về kinh tế – xã hội năm 2021 – 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ cuối tháng 4 đến nay, với biến chủng mới – Delta, lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn, hết sức tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội; cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
Do đó, Tổng bí thư đề nghị, căn cứ trên tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, T.Ư cần thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2021, dự báo đến hết năm 2021, nhất là dự báo về tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới.
Từ đó, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.
Tổng bí thư cũng yêu cầu, trên cơ sở thảo luận, xác định rõ quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

T.Ư đã dành 1 phút mặc niệm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ hy sinh, từ trần vì dịch bệnh Covid-19 vừa qua

Đồng thời, xác định các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao.
“Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, thực sự khách quan, công tâm, không né tránh, không bi quan nhưng cũng không tô hồng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2021 và trong cả năm 2022”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Chống cả tham nhũng và tiêu cực

Về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư cho biết, thực hiện các Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI, khoá XII và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tuy nhiên, Tổng bí thư nhấn mạnh, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.
Theo Tổng bí thư, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị T.Ư 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.
Để triển khai mục tiêu này, Tổng bí thư cho rằng, phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
“Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực…”, ông nhấn mạnh.
“Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, bổ sung, làm rõ hơn nữa yêu cầu phòng, chống không chỉ tham nhũng mà còn cả đối với tiêu cực; những biểu hiện tiêu cực là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?”, Tổng bí thư nhấn mạnh và đề nghị T.Ư phân tích, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật.

Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII sẽ diễn ra tới 7.10

Về Quy định về những điều đảng viên không được làm, Tổng bí thư nêu rõ, trước yêu cầu mới, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Ngoài ra, có một số điều qua thực tiễn thấy chưa đủ rõ, có nội dung khó áp dụng, gây khó khăn khi phải xem xét vi phạm của đảng viên; hoặc có nội dung đến nay quy định của Đảng và Nhà nước đã thay đổi thì cũng cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới.
Do đó, Tổng bí thư đề nghị T.Ư đóng góp ý kiến cụ thể, thiết thực, có tính khả thi, sửa trực tiếp vào dự thảo Quy định, tạo sự thống nhất cao trong T.Ư để ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan