Tisco vẫn “mắc kẹt” hơn 5.500 tỷ tại dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2

Tại ngày 30/6/2020, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 3.051 tỷ đồng, một số khoản nợ gốc và lãi vay phải trả liên quan đến dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 đã quá hạn thanh toán.
Trong báo cáo soát xét 6 tháng 2020 của CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco), đơn vị kiểm đã đưa ra nhiều kết luận ngoại trừ cũng như nhấn mạnh.
Theo đó, dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 được triểu khai từ năm 2007, việc đầu tư dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu và hiện vẫn chưa hoàn thành tổng chi phí đầu tư dự tính đến thời điểm 30/6/2020 là 5.504 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đã vốn hoá 2.296 tỷ đồng.
Hiện Chính phủ và các cơ quan có liên quan đang trong quá trình xử lý các sai phạm, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án.
Do vậy, đơn vị kiểm toán không thể xác định được những tổn thất có thể có liên quan đến dự án trên cũng như ảnh hưởng của các vấn đề này đến báo cáo tài chính.

Tisco van 'mac ket' hon 5.500 ty tai du an mo rong Gang thep giai doan 2

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, tại ngày 30/6/2020, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 3.051 tỷ đồng, một số khoản nợ gốc và lãi vay phải trả liên quan đến dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 đã quá hạn thanh toán.
Những sự kiện này, cùng với các vấn đề trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắc giữa niên độ cho kỳ kế toán.
Thứ hai, CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Thái Trung là công tu con của Tisco được thành lập năm 2011, đang trong giai đoạn đầu tư với hoạt động kinh doanh chính là thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.
Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, công ty tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.
Do đó, số liệu của công ty con CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Thái Trung đang dùng để hợp nhất số liệu của báo cáo tài chính năm 2014.
Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Tisco là 9.775 tỷ đồng, tăng nhẹ 271 tỷ so đầu kỳ.
Trong cơ cấu nợ, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn vẫn tiếp tục tăng lên 2.797 tỷ đồng và 2.077 tỷ đồng.
Tisco ghi nhận âm 163 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá hối đoái. Trong khi đó, lợi nhuận 6 tháng 2020 giảm mạnh 62% về vỏn vẹn hơn 14 tỷ đồng.

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan