100 năm trước, khi kỷ nguyên cơ giới còn chưa bắt đầu, con người bắt đầu kiếm sống không phải nhờ một công việc cụ thể nào cả, mà thông qua chăn nuôi trồng trọt. Ngày nay, con người có thể kiếm sống theo nhiều cách khác nhau, trong đó có cả hình thức start-up. Thế nhưng, khá nhiều người đang coi đây như một công việc “cao siêu”, khó làm. Tuy nhiên, đó chỉ là do họ chưa vào “trong hang” nên cứ tưởng hang có cọp, sao phải “sợ hãi” start – up đến thế?