Cú sốc Covid-19 tại Việt Nam: Mỗi ngày có hơn 330 doanh nghiệp rời thị trường

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê Việt Nam, trong tháng 9 này, cả nước có tổng cộng 5.355 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.


Lũy kế 9 tháng, cả nước có khoảng 90.300 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Trong đó số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 45.100 doanh nghiệp, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; 32.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 12.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 5,9%.
Như vậy bình quân một tháng, có hơn 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Và mỗi ngày có khoảng hơn 330 doanh nghiệp ngừng hoạt động.
Tính riêng tháng 9/2021, có 2.240 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 28,2% so với tháng 8 và giảm 31,5% so với tháng 9/2020; có 2.509 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tương ứng giảm 0,1% và giảm 38,8%; có 606 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, lần lượt giảm 25,4% và giảm 65,1%.

Trong tháng 9/2021, cả nước có 3.899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62.400 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 49.900 lao động, giảm 32,3% về số doanh nghiệp, giảm hơn 8% về vốn đăng ký và tăng 15% về số lao động so với tháng trước.
Còn so với cùng kỳ năm 2020, con số này giảm 62,2% về số doanh nghiệp, giảm 69,3% về số vốn đăng ký và giảm gàn 40% về số lao động.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 16 tỷ đồng, tăng 35,7% so với tháng trước và giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 9, cả nước còn có 3.317 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,2% so với tháng trước và giảm 27,4% so với cùng kỳ.
Tính chung 9 tháng năm 2021, tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 85.500 doanh nghiệp với với tổng số vốn đăng ký là 1.195,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 648.800 lao động, đều giảm so với cùng kỳ năm trước.
Có 32.200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 117.800 doanh nghiệp, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 13.100 doanh nghiệp thành lập mới.
Theo Tổng Cục Thống kê Việt Nam, dịch COVID-19 kéo dài đã làm nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách liên tiếp, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 9 có sự sụt giảm nghiêm trọng cả về số lượng và số vốn đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan