Có thêm 10.000 người thất nghiệp

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2019 ước gần 1,06 triệu người tăng 10 nghìn người so với quý trước nhưng đã giảm 5,7 nghìn người so với cùng kỳ 2018.

Có thêm 10.000 người thất nghiệp

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo về Tình hình lao động việc làm trong cả nước quý III năm 2019.

Theo đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý III/2019 ước tính là 55,7 triệu người, tăng 211,7 nghìn người so với quý trước và tăng 263,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lao động nam 29,1 triệu người, chiếm 52,2% tổng số lao động, lao động nữ 26,6 triệu người, chiếm 47,8%. Xét theo khu vực, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 18,6 triệu người, chiếm 33,4%; khu vực nông thôn là 37,1 triệu người, chiếm 66,6%.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III ước tính là 54,6 triệu người, tăng 200,5 nghìn người so với quý trước và 261 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2019 ước gần 1,06 triệu người tăng 10 nghìn người so với quý trước nhưng đã giảm 5,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, số người thất nghiệp trong tuổi lao động đã giảm 10,8 nghìn người so với cùng kỳ.

Lực lượng thanh niên (15-24 tuổi) thất nghiệp tính đến quý III ước khoảng 441,2 nghìn người, chiếm tới 39,9% số người thất nghiệp. So với tỷ lệ thất nghiệp chung, tỷ lệ thất nghiệp của độ tuổi này cao hơn gấp 3 lần. Lý do là nhóm tuổi này thường có xu hướng tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của mình hơn so với các nhóm độ tuổi khác.

Đáng chú ý, số liệu cho thấy, cả nước hiện vẫn còn 13,3% thanh niên trong độ tuổi từ 15-24 không có việc làm và không tham gia học tập, lao động, tương đương với 1,5 triệu người . Tổng cục Thống kê đánh giá đây là “điều đáng quan ngại khi lợi thế trong thời kỳ dân số vàng không được phát huy hết tiềm năng”.

Có thêm 10.000 người thất nghiệp - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tỷ lệ trên ở Việt Nam được đánh giá ở mức trung bình, thấp hơn một số nước như Thái Lan, Philippines, Lào và cao hơn so với các nước phát triển như Singapore, Nhật Bản, Đức.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong quý III ước là 1,38%, tương đương quý trước và giảm 0,07 điểm % so với cùng kỳ.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tính đến hết quý III vẫn ở mức cao, ước 54,4%, tăng 0,4 điểm % so với quý trước những đã giảm 1,8 điểm % so với cùng kỳ. Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao hơn 15,8 điểm % so với khu vực thành thị, tương ứng tỷ lệ 61,5% và 45,7%.

Về thu nhập, tính chung 9 tháng năm 2019, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng, trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,2 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7,8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5,9 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, tính đến hết quý III/2019, lao động có trình độ trên đại học trở lên có thu nhập là 9,3 triệu đồng/tháng, tăng gần 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lao động chưa học xong tiểu học là 5 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4,2 triệu/tháng.

Có thêm 10.000 người thất nghiệp - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

5 Responses

  1. Pingback: rich89bet
  2. Pingback: basics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan