Day: June 27, 2019

Uber “điêu đứng” vì Uber Eats

Uber Eats ra đời từ 4 năm trước với hoạt động chính giao nhận thực phẩm, từng là tia hy vọng giúp Uber lấy lại